Witaj w Archiwum Prac Dyplomowych
Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Możliwości systemu APD:

STUDENCI:
  • przygotowanie pracy dyplomowej w formacie PDF
  • uzupełnienie informacji o pracy i przesłanie wersji elektronicznej pracy do systemu APD
OPIEKUNOWIE PRAC i RECENZENCI:
  • zatwierdzenie opisu i wersji elektronicznej pracy przez opiekuna
  • sporządzanie recenzji elektronicznych

Instrukcje do systemu APD

Niezbędne instrukcje dla studentów, opiekunów prac i promotorów można znaleźć w zakładce -> Instrukcje