Jan Dlugosz University in Czestochowa - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Witaj w Archiwum Prac Dyplomowych
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Możliwości systemu APD:

STUDENCI:
  • przygotowanie pracy dyplomowej w formacie PDF
  • uzupełnienie informacji o pracy i przesłanie wersji elektronicznej pracy do systemu APD
OPIEKUNOWIE PRAC i RECENZENCI:
  • zatwierdzenie opisu i wersji elektronicznej pracy przez opiekuna
  • sporządzanie recenzji elektronicznych

Instrukcje do systemu APD

Niezbędne instrukcje dla studentów, opiekunów prac i promotorów można znaleźć w zakładce -> Instrukcje

Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.2.0-2-dirty (2020-05-22) :: contact